Alles over slotenmaker Maaseik

Een weduwe met deze achtbaren magistraat, Anna over Hogenhouck, liet op dit koor van een Antieke Kerk ons ‘cierlijck uytgehouwen steenwerck’ boven zijn graf posten.

Beantwoorden Dit kan zijn een must, Den Helder heeft dringend cultuur benodigd, wat valt er nog aan na te overwegen gewoon verrichten.

Betreffende dit zesde huis, vanaf dit Bagijnhof gerekend, thans (in 1882) via de oud-assistent resident Betreffende den Bor bewoond, wordt ‘ritmeester Rhijoven’ indien „huyrder over den adocaat Barnevelt, eygenaer” opgegeven. (Bestaan volle titel was Joncker Louys de la Catulle, Heere met Rijhove) Dit woonhuis bevatte 8 haardsteden. In het huis daaraanvolgende resideerde ‘den Prince met Poortugael’. Overeenkomstig aangifte over `s Prinsen diena­ren was dit met 9 haardsteden voorzien, ons getal dat door slechts één enkel huis in die nabijheid werd be­reikt.

Vier huizen verder bezat Jacob ‘de Stadsboode’ ons thuis met drie haardsteden. Evenals een Schoutendienaars had hij dit nuttig en nodig geacht dicht voor dit Stadhuis bestaan tunneltent op te slaan, er deze een omvangrijk deel betreffende zijn leven doorbracht in dienst aangaande Burgemeesteren en Regeerders der Plaats.

xxxx, Ik vindt dit enorm opwindend we hebben daar een project aan op de kleuterschool #museum rob scholte moet blijven

Die familienaam kan zijn in Delfland nog bekend, terwijl een tak betreffende dat beduidend geslacht, tengevolge de Reformatie aangaande een stam gescheiden, in Zeeland tot op de huidige dag voortleeft.

De buurvrouw aangaande een lakenman was Lysbeth Aelbrechtsdr., die wanneer waardin troonde in de herberg ‘Int Hemelrijck’, destijds een gebruikelijke naam vanwege dergelijke inrichtingen. Een 2e brandewijnman volgde in een rij, terwijl 6 huizen verder ‘t antieke Manhuys’ wederom voor ‘memorie’ staat aangetekend.

We veroordelen deze handelswijze, vinden dit uiterst laakbaar een bestuurder en tekenen hiertegen ernstig protest met.

De ‘plumassier', ofwel vederman zorgde voor een veren op een hoeden der heeren, zowel in krijgsdos zodra in burgergewaad. Ons ‘passementswerker’ was iemand welke versierde banden, omzomingen en randen met kledingstukken, hoeden ofwel meubelbekledingen vormt.

‘T Logement aangaande sijne Genaede van Hohenloo’, waarin thans het Hoogheemraad¬schap betreffende Delfland kan zijn gevestigd, werd ook niet in de belasting aangeslagen, teneinde de eenvoudige reden dat met gezegd ‘furstelijck personaedgen’ vrijdom daarvan was toegekend.

Beantwoorden Verder weet woon je al geruime tijd niet meer in Den Helder, het kan zijn alsnog steeds een regio die behoefte bezit aan een museum indien het van Klik hier Rob Scholte. Een gehele gemeenteraad zou ons dergelijk initiatief enthousiast dienen te omarmen.

Vervolgens verwijlen wij ons ogenblik voor de gevelsteen in dit woonhuis betreffende Machtelt Aryens alvorens de Boterbrug te passeren. Op een gevelsteen aangaande het huis staat een mythologisch gedrocht met het onderschrift  ‘Inden Draeck ‘ afgebeeld.

Het was een bijzonder gepast uithangteken vanwege een industrie van een eige­tot, die in bestaan appartement alsnog een ‘schoolvrou’ en een timmerman huisvestte.

Het noordelijke stuk aangaande een oostzijde aangaande de Voorstraat –oudtijds ‘de Andere Delft’ geheten -viel onder dit een ander stadskwartier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *